badmintonpoppetjeVoor leden zijn de foto's te bekijken via deze link en met de inlogcode die je deze of volgende week via de e-mail krijgt. Als je de eerste keer inlogt onderaan het scherm dan kan je eventueel je wachtwoord en je gebruikersnaam aanpassen, vergeet niet helemaal naar onderen te scrollen en aan te vinken dat je akkoord gaat met je registratie. De volgende keer als je inlogt hoeft dat niet meer.

Je kunt onderaan het scherm inloggen met deze code. Heb je deze niet ontvangen, check eerst even je spam-map en staat die daar niet in, mail even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht je een foto van jezelf zien en wil je dat deze niet gepubliceerd wordt, mail dan ook even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KLIK op het poppetje om naar de foto's te gaan.

 

 

Privacyverklaring

Als je informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres en bankgegevens, etc.
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Badminton Club Ouderkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Badminton Club Ouderkerk de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Badminton Club Ouderkerk verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. Badminton Club Ouderkerk is de te Ouderkerk aan den IJssel gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, KvK nr. 40464907, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Badminton Club Ouderkerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Badminton Club Ouderkerk:
• om contact met je te kunnen opnemen;
• om je informatie te sturen;
• voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
• voor statistische doeleinden, voor bijv. de aanvraag van subsidie;
• voor het afhandelen van klachten en complimenten;
• voor jubileumactiviteiten.
Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Badminton Club Ouderkerk, dan biedt Badminton Club Ouderkerk jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven.

Website
De website van Badminton Club Ouderkerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. https://bcouderkerk.nl maakt geen gebruik van cookies. De website wordt door de website beheerder up-tot-date gehouden. De website registreert alleen naam en email adres welke worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich zelf af melden via de nieuwsbrief, op de site of middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de verwerking hiervan duurt doorgaans 10 dagen.

Beeldmateriaal
Aan alle leden wordt een schriftelijke verklaring gevraagd voor de publicatie van beeldmateriaal voor alle activiteiten gedurende het lidmaatschap. Het foto archief op de website is alleen voor (oud)leden toegankelijk via een inlogcode.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Badminton Club Ouderkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens en het beeldmateriaal te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoongegevens worden beheerd door de penningmeester en zijn verder uitsluitend beschikbaar voor bestuursleden en vrijwilligers voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking. Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Met uitzondering van jouw expliciete toestemming of bij wettelijke verplichting.
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Badminton Club Ouderkerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens.

Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens en beeldmateriaal berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.
Je kunt jouw schriftelijke verzoeken danwel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoi,

leuk dat je bij ons eens een kijkje neemt. Wil je graag badmintonnen, dat kan bij ons. Kom een keer proberen of je het leuk vindt.

Op de woendagavond spelen de senioren van 20:00 tot 21:30 uur en op zaterdag speelt onze jeugd van 9:30 uur tot 12:00 uur.

Neem je zaalschoenen mee, een racket kan je van ons lenen. 

Wilt u eerst iemand even spreken, op de woensdag is er iemand van het bestuur aanwezig en we zijn ook telefonisch te bereiken,

op telefoonnummer 06 4049 8180.

wat kost dat                        spelregels badminton                           Screen Shot 03 04 17 at 06.35 PM              opzeggen                    

 

U bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Badminton Club Ouderkerk. Leuk dat u onze berichtgeving wilt volgen, welkom!
Rond de 20e van elke maand kunt u van ons een update verwachten. Ook sturen wij notificaties en herinneringen met een max van 5 berichten per maand.
 
Veel plezier met lezen!
Met vriendelijke groet,
Masha Mes
Secretariaat
B.C. Ouderkerk 

Soort lidmaatschap

  Contributie
  Seizoen
  2022-2023
Jeugd 7-12 jaar €    131,00
Jeugd 13-17 jaar €    150,00
Recreant €    179,00
Senior competitie €    240,00
Donateur €      15,00
Administratie kosten, indien geen automatische incasso €        5,00
Inschrijfgeld (eenmalig) €      10,00
10 rittenkaart €      60,00
Website www.bcouderkerk.nl  

Postadres 

Geerlaan 7 2935 RA Ouderkerk ad IJssel

 
KvK  40464907  
     
Bestuur  

 

Voorzitter

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester Rob vd Hulle Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Jeugd 

Martijn Vis Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recreanten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Competitie Senioren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Elma Geneugelijk 06 1568 6820

 

PR 

Nancy Hoogendijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Activiteiten

   

Nieuwsbrief/Website

 

Martin v Vliet en Masha Mes
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 
Facebook/Twitter    Martijn Vis/ Nancy Hoogendijk  
Geranium Actie    Masha Mes  
Bedrijven Toernooi  Jaco vd Male  

Jeugd en Intern Toernooi  

Martijn Vis

 

Jeugd Begeleiding 

Ruben van Vliet, Martijn Vis, Masha Mes

 
Jeugd Training   

Mike Kost

 
     
Senioren Trainer Mike Kost  
     
Contact, info of aanmelden voor Activiteiten  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap bij Badmintonclub Ouderkerk opzeggen uiterlijk 2 maanden voordat het nieuwe seizoen begint. Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Hoe kunt u opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk naar bovengenoemd postadres of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opzeggen en de Wet van Dam

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat diensten op abonnementbasis niet stilzwijgend verlengd mogen worden. Deze wet geldt echter niet voor verenigingen.

Voor verenigingen blijft gelden dat het lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden, wanneer er niet voor een bepaalde periode opgezegd wordt.

Badmintonclub Ouderkerk hanteert een opzegtermijn van 2 maanden. Meer informatie over de Wet van Dam vindt u op www.opzeggen.nl.

 

Ga naar boven